Bessatsu-rekishi-dokuhon matsuri no saijiki

Date of issue: June 2007
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon matsuri no saijiki
List price: 1,800 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya