Bessatsu-rekishi-dokuhon sekai wo mita bakumatsu-ishin no eiyuutachi

Published: March 2007
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon sekai wo mita bakumatsu-ishin no eiyuutachi
List price: 1,800 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya