Bessatsu-rekishi-dokuhon Nihon-busyouretsuden

Date of issue: September 2007
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon Nihon-busyouretsuden
List price: 1,800 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya