Bessatsu-rekishi-dokuhon zukai sengoku-kassen 50

Date of issue: November 2003
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon zukai sengoku-kassen 50
List price:2200
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya