Bessatsu-rekishi-dokuhon Oosaka no jin

Date of issue: August 2003
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon Oosaka no jin
List price:2200
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya