Seibidou-mook Bakumatsu-gekitouroku Shinsen-gumi

Date of issue: December 2003
Book name: Seibidou-mook Bakumatsu-gekitouroku Shinsen-gumi
List price: 1,300 yen (excluding tax)
Publisher: Seibidou-Syuppan