Bessatsu-rekishi-dokuhon natsukashi no syouwa,heisei ryuukou-jiten

Date of issue: April 2002
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon natsukashi no syouwa,heisei ryuukou-jiten
List price: 2,200 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya