Bessatsu-rekishi-dokuhon Nihon-meijou kosyashin-syuusei

Issued: May 2002
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon Nihon-meijou kosyashin-syuusei
List price: 2,200 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya