Rekishi REAL Rengoukantai zenshi

Date of issue: December 2014
Book Name: History Rekishi REAL Rengoukantai zenshi
List price: 1,404 yen (excluding tax)
Publisher:Yosensha