Yoake-mae shirarezaru Nihon-syashin-kaitakushi

Issued: March 2013
Book Name: Yoake-mae shirarezaru Nihon-syashin-kaitakushi
List price: 2,200 yen (excluding tax)
Publisher: Tokyo-to Syashin bijyutukan