Shin-shiten Mie-ken no rekishi

Issued: February 2013
Book Name: Shin-shiten Mie-ken no rekishi
List price: 1,800 yen (excluding tax)
Publisher:Yamakawa-Syuppansha