Seibi-bunko Sakamoto Ryoma 74 no nazo

Date of issue: October 2009
Book name: Seibi-bunko Sakamoto Ryoma 74 no nazo
List price: 543 yen (excluding tax)
Publisher: Seibidou-Syuppan