Seibi-bunko Sakamoto Ryoma

Date of publication: October 2009
Book name: Seibi-bunko Sakamoto Ryoma
List price:562 yen (excluding tax)
Publisher name: Seibidou-Syuppan