Bessatsu-rekishi-dokuhon seisen Nihon no meijou

Published: April 2006
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon seisen Nihon no meijou
List price: 2,000 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya