Bessatsu-rekishi-dokuhon Nihonshi-eiyuutachi no kamon

Published: April 2006
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon Nihonshi-eiyuutachi no kamon
List price: 2,000 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya