Quizzes de wakaru Nippon no rekishi Vol.5/Kamakura

Published: February 2001
Book name: Quizzes de wakaru Nippon no rekishi Vol.5/Kamakura
List price: 2,200 yen (excluding tax)
Publisher:Gakusyu-kenkyuusya