Kosyashin de miru ushinawareta shiro

Date of issue: October 2000
Book name: Kosyashin de miru ushinawareta shiro
List price: 3,800 yen (excluding tax)
Publisher:Sekai-bunkasya