Rekishi REAL Teppou daizukan

Date of issue: September 2014
Book name: Rekishi REAL Teppou daizukan
List price: 1,026 yen (excluding tax)
Publisher:Yosensha