Lens ga toraeta bakumatsu-meiji no onnatachi

Issued: February 2012
Book name: Lens ga toraeta bakumatsu-meiji no onnatachi
List price: 1,600 yen (excluding tax)
Publisher:Yamakawa-syuppansya