Minna ga sukina Kyoto konjyaku-monogatari

Date of issue: October 2010
Book name: Minna ga sukina Kyoto konjyaku-monogatari
List price: 1,800 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya