Bessatsu-rekishi-dokuhon Edajima kaigun-heigakkou

Date of issue: January 2009
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon Edajima kaigun-heigakkou
List price: 1,800 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya