Bessatsu-rekishi-dokuhon kosyashin ni miru Nihon no meijou

Date of issue: October 2008
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon kosyashin ni miru Nihon no meijou famous castle
List price:2000
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya