Bessatsu-rekishi-dokuhon sora kara mita nihon no meijou

Date of issue: April 2008
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon sora kara mita nihon no meijou
List price: 2,000 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya