Kosyashin de miru kaidou to syukuba-machi

Date of issue: November 2001
Book name: Kosyashin de miru kaidou to syukuba-machi
List price: 3,800 yen (excluding tax)
Publisher:Sekai-bunkasya